Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Josef Svoboda, MSc