2005. Ing. Josef Svoboda Odbor zemědělské inspekce ÚKZÚZ