Taal en rekenen leren we ongeveer tegelijkertijd, op de basisschool

1 Wie heeft het paard bedacht? Hans van Maanen De Groene Amsterdammer, 12 november 2004 Taal en rekenen leren we ongeveer tegelijkertijd, op de basiss...
Author:  Myriam Martens

6 downloads 244 Views 64KB Size