SYSTÉMY OCHRAN A VZDÁLENÉHO ŘÍZENÍ VN ROZVODNY S POUŽITÍM OCHRAN S KOMUNIKACÍ PROFIBUS A IEC61850

1 1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ...
Author:  Ondřej Beránek

63 downloads 332 Views 2MB Size