Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy