Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

1 Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomi...

39 downloads 108 Views 150KB Size