sociální podnik je

1 Příručkou chceme přispět k šíření a vysvětlení pojmu sociální podnik tak, aby motivovala k jejich z...

55 downloads 273 Views 4MB Size