ROZVOJ TURISTICKÉHO PROGRAMU V PODNIKU ZNOVÍN ZNOJMO

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BU...
Author:  Zdenka Fišerová

14 downloads 187 Views 9MB Size