REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

1 Raadsbesluit nr.: Registratienummer: De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van ...

6 downloads 138 Views 146KB Size