Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s