R00.0 Tachykardia, bližšie neurčená R00.1 Bradykardia, bližšie neurčená R00.2 Búchanie srdca (palpitácie) R00.8 Iná a bližšie neurčená porucha

1 R R00.0 Tachykardia, bližšie neurčená R00.1 Bradykardia, bližšie neurčená R00.2 Búchanie srdca (palpitácie...
Author:  David Mašek

46 downloads 109 Views 79KB Size