Postoje jako predikátory chování

1 SOCIÁL Í PSYCHOLOGIE Anotace: Cíle: Pochopení sociálního rozměru člověka pohledem psychologie. Student se má učit do jisté míry předvídat chování li...
Author:  Miloš Pokorný

306 downloads 972 Views 564KB Size