Poruchy chování psů, příčiny, vývoj a popis nejčastějších poruch (kasuistiky)

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělské inţenýrství Studijní obor: Všeobecné zemědělství Katedra...
Author:  Vilém Mach

179 downloads 383 Views 1MB Size

Recommend Documents