Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových rostlin

1 Přípravek na ochranu rostlin Defender Postřikový fungicidní přípravek k ochraně brambor proti plísni bramborov&ea...
Author:  Daniela Vávrová

10 downloads 127 Views 354KB Size