Overzichtsartikel Een overzicht van de diagnostiek en behandeling van tardieve akathisie; is de verstandelijk gehandicapte een geval apart?

...
Author:  Guest

56 downloads 763 Views 38KB Size

Recommend Documents