Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is het bovengenoemde reglement op te heffen en een nieuw reglement op te maken;

1 Reglement ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein De gemeenteraad, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de u...
Author:  Myriam de Haan

3 downloads 125 Views 385KB Size

Recommend Documents