Osobní prodej a jeho role v marketingové komunikaci

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Bakalářs...
Author:  Vladimír Kraus

184 downloads 462 Views 2MB Size