Odborné kompetence profesionálních řidičů v komparativním pohledu. Bc. Radek Trojan

1 Odborné kompetence profesionálních řidičů v komparativním pohledu Bc. Radek Trojan Diplomová práce 20132 3 4 5 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá od...

82 downloads 192 Views 3MB Size