Normen per risico-aspect, beschreven in wet- en regelgeving en veldnormen