Multimediální hry jako tvůrčí princip Petra Nikla

1 Multimediální hry jako tvůrčí princip Petra Nikla HANA ŘÍHOVÁ Záměr sledovat tvorbu Petra Nikla s ohledem na různé formy mediace, princip multimedia...
Author:  Eduard Kubíček

7 downloads 186 Views 248KB Size