MECHANIKA KOMPOZITŮ. Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

1 MCHANIKA KOMPOZIŮ Pro. RNDr. Ing. Jan Vrba, DrS. Ústa ehaniy těles, ehatroniy a bioehaniy Faulta strojního inženýrstí VU...
Author:  Jana Kopecká

51 downloads 359 Views 5MB Size

Recommend Documents