Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

1 Technická 2896/ Brno tel: fax: web:2 Pracoviště ústavu Odbor kinematiky a dynamiky Odbor statiky, pružnosti a pevnosti Odbor ap...
Author:  Anna Novotná

18 downloads 139 Views 1MB Size

Recommend Documents