Maak de burger niet rijker, maar gelukkiger!

1 285 (17) We juichen eigen verantwoordelijkheid toe mits zij gepaard gaat met maatschappelijke verantwoordelijkheid; we juichen eigen succes toe mits...
Author:  Jeroen Verhoeven

27 downloads 146 Views 255KB Size