Hadderech. De belofte in het nieuwe verbond is rijker, de roeping krachtiger, maar ook: de verantwoordelijkheid

1 grootste toe. De Heilige Geest bewerkt ervaringskennis bij mensen van allerlei slag en stand. Een kennen van de Heere met het hart; een intiem kenne...
Author:  Ruth Boer

17 downloads 167 Views 241KB Size

Recommend Documents