Lagere urinewegsymptomen (LUTS) gerelateerd aan benigne prostaathyperplasie (BPH)

1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Tamsulosine Sandoz 0,4 mg capsules met gereguleerde afgifte, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een ca...
Author:  Michiel de Haan

5 downloads 144 Views 112KB Size