KLASIFIKACE proteinů z hlediska TVARU. KLASIFIKACE proteinů z hlediska FUNKCE. Z hlediska TVARU molekuly dělíme proteiny na globulární a fibrilární

1 KLASIFIKACE proteinů z hlediska TVARU Z hlediska TVARU molekuly dělíme proteiny na globulární a fibrilární. Tvar kulovitý, oválný nebo nepravidelný ...

190 downloads 541 Views 13MB Size