In het onderstaande verslag worden enkel de wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag en de in deze verslagperiode relevante feiten vermeld

1 Turnaround FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 29 december 2009 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnumm...
Author:  Ludo de Backer

9 downloads 139 Views 178KB Size

Recommend Documents