II Karakterisering oppervlaktewater

1 II Karakterisering oppervlaktewater 1 Inleiding Overeenkomstig bijlage II van de KRLW dient het oppervlaktewater ingedeeld te worden in oppervlaktew...

20 downloads 124 Views 708KB Size