Globální nejlepší praktiky managementu IT sluţeb

1 Globální nejlepší praktiky managementu IT sluţeb Obsah ÚVOD TRENDY, VIZE A ANALÝZA ITSMF TRHU GOVERNANCE Úvod Obsah Stručné shrnutí POŢADAVKY, PORTF...
Author:  Tomáš Šmíd

38 downloads 162 Views 308KB Size