Fentanyl a jeho deriváty ve veterinární anesteziologii

1 Fentanyl a jeh deriváty ve veterinární anestezilgii MVDr. Petr Raušer, Ph.D. Klinika chrb psů a kček FVL VFU Brn2 23 Der...
Author:  Milada Němcová

59 downloads 124 Views 815KB Size