Dějiny konzervace Dějiny muzejní konzervace a restaurování

1 Dějiny konzervace Cíle předmětu (anotace): Základní přehled vývoje konzervace a restaurování muzejní...
Author:  Arnošt Soukup

0 downloads 149 Views 2MB Size