Dějiny konzervace Dějiny muzejní konzervace a restaurování

1 Dějiny konzervace Cíle předmětu (anotace): Základní přehled vývoje konzervace a restaurování muzejní...
Author:  Vlastimil Vítek

154 downloads 194 Views 727KB Size