ZPŮSOBY KONZERVACE ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra vet...

98 downloads 296 Views 2MB Size