D r. K e l l e r K r i s z t i n a e g y e t e m i d o c e n s P a n n o n E g y e t e m N a g y k a n i z s a i K a m p u s z

1 2014. A MAGYAR-HORVÁT TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK HELYZETÉNEK FELMÉRÉSE A HATÁRMENTI RÉGIÓKBAN, KONKRÉT AJÁNLÁSOK MEGFOGALMAZÁSA AZ EGYES EGYÜTTMŰ...
Author:  Barnabás Farkas

129 downloads 893 Views 3MB Size

Recommend Documents