BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí