BAB I PENDAHULUAN. sehingga pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam. menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan merupakan cara dan proses untuk mencerdaskan bangsa, sehingga pendidikan mempunyai peranan yang sanga...
Author:  Hartono Kusnadi

7 downloads 258 Views 363KB Size

Recommend Documents