I. PENDAHULUAN. Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia yang

1 I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, c...
Author:  Dewi Gunardi

0 downloads 202 Views 21KB Size

Recommend Documents