BAB I PENDAHULUAN. memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Pendidikan

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya manusia, memegang peranan penting dalam pembangunan...

30 downloads 380 Views 67KB Size

Recommend Documents