BAB I PENDAHULUAN. perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai

1 digilib.uns.ac.id 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sebagai negara berkembang, Indonesia tidak terlepas dari kegiatan pembangunan nasio...
Author:  Iwan Oesman

36 downloads 260 Views 332KB Size

Recommend Documents