BAB I PENDAHULUAN. perubahan dihampir semua aspek kehidupan manusia di mana berbagai

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan dihampir semua aspek kehidupan manus...
Author:  Yuliani Kurnia

144 downloads 165 Views 441KB Size

Recommend Documents