BAB I PENDAHULUAN. perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia, salah satu dampak

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia, s...
Author:  Suparman Sugiarto

32 downloads 297 Views 463KB Size

Recommend Documents