BAB I PENDAHULUAN. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi telah membawa. perubahan dihampir semua aspek kehidupan manusia,termasuk dalam

1 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi telah membawa perubahan dihampir semua aspek kehidupan manusia,ter...
Author:  Sudirman Chandra

11 downloads 167 Views 96KB Size

Recommend Documents