BAB I PENDAHULUAN. perkembangannya semakin hari semakin meningkat. Kemajuan teknologi

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada masa sekarang ini kemajuan teknologi sangatlah pesat, perkembangannya semakin hari semakin meningkat. Kemaj...
Author:  Sri Atmadjaja

50 downloads 314 Views 327KB Size

Recommend Documents