BAB I PENDAHULUAN. kehidupan bermasyarakat. Dalam kegiatan bermasyarakat komunikasi menjadi

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai sistem lambang bunyi yang b...
Author:  Susanti Salim

263 downloads 281 Views 696KB Size

Recommend Documents