BAB I PENDAHULUAN. Al-Qur an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah. kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw untuk dijadikan sebagai

1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Al-Qur an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad saw...
Author:  Ade Wibowo

101 downloads 1357 Views 76KB Size

Recommend Documents