BAB I PENDAHULUAN. mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. penutup para Nabi dan

1 1 BAB I PENDAHULUAN A. Letar Belakang Masalah Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandinganya. Ia merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi ...
Author:  Ida Sugiarto

28 downloads 598 Views 125KB Size

Recommend Documents