BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Masalah. Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT yang

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT yang mengatur hubungan tatanan kehidupan bai...
Author:  Leony Hardja

9 downloads 227 Views 166KB Size

Recommend Documents