Allochtonen naar de top?!

1 Allochtonen naar de top?! Een onderzoek naar factoren die de doorstroom van allochtone politiemensen bevorderen Sjiera de Vries, Ronald van der Wal,...

79 downloads 175 Views 1MB Size