50 let základní koly enov

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje V nedìli dne 2. záøí roku 1962 byla slavnostnì pøedána k u ívání novostavba základní devítileté koly v enovì. Padesát...
Author:  Žaneta Tomanová

117 downloads 512 Views 13MB Size