2012 ročník 11 Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP